Aan deze website wordt nog gewerkt!

  Stien-Boc-2020


Bewuster Ondernemen

Liefde is het enige vermogen dat altijd rendement geeft, maar vertrouwen is het kapitaal!

Nooit eerder zijn we wereldwijd op zo'n ongekende wijze met een virus geconfronteerd als met het huidige corona-virus. Wat je er ook van vindt en wie of wat je gelooft; niemand kan zich compleet aan de gevolgen onttrekken en we zullen er allemaal mee moeten dealen. Hoeveel verzet 'moeten' oproept, zien we dagelijks om ons heen.  Maar hoe ga jij daarmee om? En hoe wil je daar het líefste mee omgaan? Door in verzet te gaan? De strijd aan te gaan? Voor of tegen de maatregelen te vechten, of door zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven, niet in verwijten en beschuldigingen, laat staan agressie te verzanden en je zoveel mogelijk aan de waanzin van alledag te onttrekken?  Alleen al de energie die aan het delen van corona-gerelateerde berichten wordt besteed, is energie die óók anders besteed kan worden.   

Ik heb de gevolgen van het coronavirus, twee kredietcrisissen de afgelopen jaren al voor m'n kiezen gehad. Deze ongelofelijke en waanzinnige ervaringen hebben ertoe geleid dat ik tot de aanname ben gekomen dat iédereen vroeg of laat in zijn of haar leven met misbruik, trauma's en verslavingen te maken krijgt, maar niet iedereen zich ervan bewust is dat de meeste problemen niet door 'één virus', één boosdoener of één schuldige worden veroorzaakt, maar door de verslavingen (ook al wetten, regels en voorschriften) alsmede de onopgeloste trauma's die daaraan ten grondslag liggen. Met als grootste boosdoener: angst!

Als liefde van twee kanten komt heeft niemand iets te vrezen
STIEN


We zullen anders moeten willen gaan denken als we het nodige daadwerkelijk anders willen gaan doen.

Pin me niet vast op de exacte getallen, want daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat is anders en verder te denken dan we eerder dachten. Neem even als voorbeeld de gedachte dat schuldhulpverlening maar 'liefst' 33 miljard kost en daar dus volgens velen echt het nodige zal moeten veranderen. Het probleem is echter dat er ook 33 miljard aan schuldhulpverlening wordt verdiend en degenen die dáárvan afhankelijk zijn ook hun inkomsten niet in willen leveren. Kortom, als en zolang de angst voor het eigen hachie regeert, zullen er door burgers zelf andere initiatieven moeten worden ontplooid om de afschuwelijke en traumatische gevolgen in de ruimste zin van het woord te verhelpen. Daarom wil ik met STIEN BOC een fonds oprichten waarmee de zogenaamde schuldenaren én schuldeisers uit de problemen worden geholpen en gaandeweg aan betere oplossingen kan worden gewerkt. Waarom nog langer miljoenenprijzen alleen door enkelingen laten winnen. Wie doet daar niet aan mee?

Rijkdom is niet altijd slim en armoede onverstandig


Een eenvoudige rekensom leert dat wanneer 10 miljoen Neder- en medelanders 1 tientje per maand storten dat per maand 1 miljard oplevert. Dat is dus 12 miljard per jaar en dan heb ik het nog niet eens over de bijdragen die door goede doelen organisaties en de rijken in ons land bij kunnen dragen. Dat moeten betrokkenen natuurlijk wel willen, maar wie wil dat nu niet? En wie dit niet wil, kan het laten. Namens STIEN BOC kan ik de garantie geven dat het beheer van STIEN's financieen zal worden gedaan door vrijwilligers en deskundigen die aan het fonds niet verdienen.