Aan deze website wordt nog gewerkt!

  Stien-Boc-2020


Bewuster Ondernemen

Liefde is het enige vermogen dat wezenlijk rendement geeft, maar vertrouwen is het kapitaal!

Nooit eerder zijn we wereldwijd op zo'n ongekende wijze met een virus geconfronteerd als nu het geval is met Covid-19. Hoewel niemand - ook geen Overheid en deskundigen - de gevolgen met zekerheid kunnen voorspellen, staat voor iedereen als een paal boven water dat de gevolgen voor nu en de toekomst voor velen vernietigend en traumatisch zal zijn. Door mijn eigen traumatische ervaringen van de afgelopen jaren ben ik er overtuigd geraakt dat we écht allemaal uit andere vaatjes moeten tappen, dan we in het verleden gewend zijn geweest en als het ware af moeten kicken van de afleidingen waarin ook van overheidswege massaal en vaak onbewust de vlucht wordt genomen. Want we zijn met z'n allen onbewust moordend bezig (geweest).  Dat kan niet de bedoeling zijn. Voor mij reden om me op schuldhulpverlening, bewustwording, het omgaan met trauma's en crisisreductie te richten.

Als liefde van twee kanten komt heeft niemand iets te vrezen
STIEN


Pin me niet vast op de exacte getallen, want daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat is anders en verder te denken dan we eerder dachten. Neem even als voorbeeld de gedachte dat schuldhulpverlening maar 'liefst' 33 miljard kost en daar dus volgens velen echt het nodige zal moeten veranderen. Het probleem is echter dat er ook 33 miljard aan schuldhulpverlening wordt verdiend en degenen die dáárvan afhankelijk zijn ook hun inkomsten niet in willen leveren. Kortom, als en zolang de angst voor het eigen hachie regeert, zullen er door burgers zelf andere initiatieven moeten worden ontplooid om de afschuwelijke en traumatische gevolgen in de ruimste zin van het woord te verhelpen. Daarom wil ik met STIEN BOC een fonds oprichten waarmee de zogenaamde schuldenaren én schuldeisers uit de problemen worden geholpen en gaandeweg aan betere oplossingen kan worden gewerkt. Waarom nog langer miljoenenprijzen alleen door enkelingen laten winnen. Wie doet daar niet aan mee?

Rijkdom is niet altijd slim en armoede onverstandig


Een eenvoudige rekensom leert dat wanneer 10 miljoen Neder- en medelanders 1 tientje per maand storten dat per maand 1 miljard oplevert. Dat is dus 12 miljard per jaar en dan heb ik het nog niet eens over de bijdragen die door goede doelen organisaties en de rijken in ons land bij kunnen dragen. Dat moeten betrokkenen natuurlijk wel willen, maar wie wil dat nu niet? En wie dit niet wil, kan het laten. Namens STIEN BOC kan ik de garantie geven dat het beheer van STIEN's financieen zal worden gedaan door vrijwilligers en deskundigen die aan het fonds niet verdienen.