Verwacht minder van de Overheid en meer van jezelf!


Schuldhulpverlening is BIG BUSINESS. Er wordt helaas veel meer aan schuldhulpverlening verdiend dan er schulden worden opgelost! Reden voor STIEN BOC om zich op andere en creatieve vormen van (schuld-)hulpverlening te richten. We zullen echt anders moeten willen denken als we het nodige ook daadwerkelijk anders willen gaan doen. Pin me niet vast op getallen, maar zelfs al zou het maar voor de helft waar zijn dat het bedrag aan particuliere schulden in ons land 17 miljoen bedraagt en er 1 miljard per jaar aan schuldhulpverlening wordt verdiend, dan nog zou dit toch tot anders denken moeten kunnen leiden. Om de eenvoudige reden dat het niet de bedoeling kan zijn dan mensen verder in de problemen worden geholpen in plaats van eruit..

Hulde aan de goede-doelen-programma's, loterijen en niet te vergeten alle voedselbanken en vele vrijwilligers waarmee velen worden geholpen, maar zolang de vraag om meer voedselbanken nog toeneemt, dient er nog veel te veranderen. Rijkdom is niet altijd slim en armoede valt voor niemand mee.   

Daarom wil STIEN een schuldhulpverleningsfonds in het leven roepen, waarmee niet alleen het aflossen van schulden sneller, overzichtelijker en beter zal gaan, maar ook de enorme aanverwante problemen uit de wereld worden geholpen.

Als alleen ieder huishouden dat met financiele problemen kampt 1 euro per maand investeert, zou dat 1 miljoen per maand opleveren. Daar kunnen iedere maand héél veel schulden worden opgelost.  Wat zou het mooi zijn als onze Overheid en goede-doelen-organisaties hier ook aan mee willen helpen.  Een prachtig idee (al zeg ik het zelf), maar wel een idee dat nog verder op poten moet worden gezet.

Rijkdom is pas slim als armoede werkelijk uit de wereld wordt geholpen!


Waar een wil is, is nog steeds een weg. En als jij mee wilt doen om samen betere vormen van schuldhulpverlening voor elkaar te krijgen, maak dan 1 euro per maand over op rekeningnummer NL48 KNAB 0257 2955 18 t.n.v. STIEN BOC en houd de website in de gaten.